Vaidavas kauss 1.-2.augusts
2015-07-09

Turpinām svinēt "Florbolam 20"! Par godu jubilejai 1.un 2.augustā tiek reanimēts pirmais divu dienu florbola turnīrs Latvijā - "Vaidavas kauss". Turnīrs, kā kādreiz ierasts, norisināsies Rubenes un Vaidavas sporta zālēs. Un pavisam spēlēsim 22 komandas - 12 vīriešu, 5 sieviešu, 5 veterānu (40+). Piesakies jau laicīgi!
Publicējam arī turnīra nolikumu.  


VAIDAVAS KAUSA 2015 FLORBOLĀ 

N O L I K U M S

 

I MĒRĶI UN UZDEVUMI

 1. Popularizēt florbolu Kocēnu novadā, Vidzemē un Latvijā.
 2. Iesaistīt jaunus spēlētājus florbola apritē.
 3. Noskaidrot Vaidavas kausa 2015 (turpmāk tekstā – Turnīrs) labākās florbola komandas un labākos spēlētājus.

II VADĪBA

 1. Turnīru organizē biedrības „Kocēnu Sporta klubs” un “VFTK VK” sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
 2. Turnīra organizatori ir Ivars Jēkabsons un Mārtiņš Larinovs (turpmāk tekstā - organizatori). Turnīra galvenais tiesnesis ir Mārtiņš Larinovs
 3. Par spēļu norisi, kalendāru, tā izmaiņām atbild galvenais tiesnesis, bet izmaiņas apstiprina Turnīra organizatori.
 4. Par Turnīra norisi atbilstoši Nolikuma un IFF oficiālo florbola noteikumu prasībām, kā arī laukuma tiesnešu nozīmēšanu, vadīt Turnīra spēles, atbild galvenais tiesnesis.
 5. Visus lēmumus Turnīra galvenais tiesnesis nosūta Turnīra organizatoriem, kuri nodrošina lēmumu nosūtīšanu komandām.
 6. Par protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un galīgo lēmuma pieņemšanu atbild Turnīra organizatori.
 7. Turnīra vadībai jānodrošina:
 1.  
  • Divi laukuma tiesneši, sekretariāts;
  • Sacensībām atbilstošs tablo;
  • Medicīnas darbinieks abās sporta zālēs, kā arī smagākas traumas gadījumā ātrās palīdzības izsaukšana vai cietušā nogādāšana medicīnas iestādē.

III VIETA UN LAIKS

 1. Turnīrs notiek 2015.gada 1.-2.augustā sezonā atbilstoši organizatoru apstiprinātam spēļu kalendāram.
 2. Turnīrs noris Vaidavas sporta zālē, Nākotnes ielā 1, Vaidava, un Rubenes pamatskolas sporta zālē, Nākotnes ielā 2, Rubene
 3.  Spēļu kalendārs tiek izziņots trīs dienas pirms turnīra sākuma.
 4. Nopietnu iemeslu gadījumā komandām ir tiesības iesniegt lūgumus Turnīra galvenajam tiesnesim par spēļu kalendāra izmaiņām, bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms kalendārā minētās pirmās spēles sākumam.
 5. Spēļu kalendāru drīkst izmainīt tikai Turnīra galvenais tiesnesis, saņemot Turnīra organizatoru apstiprinājumu, ņemot vērā iesniegumus.

IV DALĪBNIEKI

 1. Dalībnieki ir oficiālajos komandu pieteikumos minētie spēlētāji, pārstāvji, un citi komandu līdzdalībnieki, komandu un klubu vadība, galvenā tiesneša norīkotie laukuma tiesneši, sekretariāts.
 2. Turnīra Nolikums ir saistošs visiem Turnīra dalībniekiem
 3. Turnīrā drīkst piedalīties spēlētāji, kuri ir sasnieguši 14 (četrpadsmit) gadu vecumu.
 4. Turnīrs norisinās trijās kategorijās:

1.Vīriešu (12 komandas), 2.Sieviešu (5 komandas), 3.Veterānu 40+ ( 5 komandām).

 1. Turnīra Veterānu 40+ kategorijā piedalās spēlētāji, kuri ir dzimuši 1975 gadā un vecāki
 2. Komandu pārstāvjiem jānodrošina savas komandas visu dalībnieku iepazīstināšana ar Nolikumu un Turnīra galvenā tiesneša lēmumiem.

V PIETEIKUMI

 1. Komandas Turnīram jāpiesaka līdz 2015. gada 24.jūlijam, iesūtot rakstisku pieteikumu Turnīra organizatoriem uz  e-pastu ivarsjekabsons@inbox.lv
  1. Oficiālajos komandu pieteikumos jāiekļauj:

Komandas nosaukumu;

Spēlētāju vārdus, uzvārdus;

Spēlētāju pozīcijas laukumā.

 1. Aizpildītu komandas spēlētāju pieteikumu ir jānosūta Turnīra organizatoram elektroniskajā veidā uz e-pastu ivarsjekabsons@inbox.lv līdz 29.07.2015.
 2. Ne vēlāk kā 5 (piecas) minūtes pirms komandas spēles komandas pārstāvim, ja nepieciešams, jāveic korekcijas spēles protokolā, un ar savu parakstu jāapliecina savas komandas sastāvs konkrētajai spēlei.
 3. Spēlētāji par savas veselības atbilstību Turnīram atbild paši, bet spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, Turnīrā drīkst piedalīties tikai ar vecāku atļaujām, kuras jāiesniedz Turnīra organizatoriem kopā ar komandas pieteikumu vai papildu pieteikumu.
  1. Katra komanda Turnīram var pieteikt ne vairāk kā 20 spēlētājus un 2 oficiālos pārstāvjus. Lai pieteiktu papildus spēlētājus vai pārstāvjus, ir jāatsauc attiecīgs skaits iepriekš pieteikto spēlētāju vai pārstāvju.
  2. Katrā spēlē var piedalīties ne vairāk kā 20 spēlētāji un 2 oficiālie pārstāvji.
  3. Papildus spēlētājus komanda var pieteikt iesniedzot papildu pieteikumu un saskaņojot to ar Turnīra organizatoriem.
   1. Turnīram pieteiktais spēlētājs var spēlēt ar vienu noteiktu numuru un tikai vienā komandā.
   2.  Vienas komandas spēlētājiem Turnīrā obligāti jāspēlē vienādas sporta formās (vienas krāsas kreklos).

VI NORISE

 1. Turnīrs notiek atbilstoši spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem.
 2. Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri jāņem vērā Nolikums un pēc tam IFF oficiālie florbola noteikumi.
  1. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai IFF noteikumos, lēmumus pieņem Turnīra atbildīgā amatpersona, atbilstoši noteiktajai kompetencei.
  2. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai IFF noteikumos, lēmumus pieņem Turnīra galvenais tiesnesis vai konkrētās spēles laukuma tiesnesis.
  3. Spēles laiks 2x15 minūtes ar 2 minūšu pārtraukumiem. Spēles laiks ir neefektīvs. Katras spēles pēdējā minūtē spēles laiks ir efektīvs.

Izspēles kārtība vīriešu kategorijā

 1. Turnīram pieteiktās komandas tiek iedalītas 3 (trīs) apakšgrupās pa 4 (četrām) komandām.
 2. Turnīrs vīriešu kategorijā notiek 2 (divos) posmos.
 3. Pirmajā posmā visas komandas izspēlē 1 (viena) apļa turnīru ar savas apakšgrupas komandām, tādējādi noskaidrojot vietu sadalījumu apakšgrupā.
 4. Visas komandas pēc grupu spēlēm iekļūst izslēgšanas spēļu posmā.
  1. Par uzvaru spēles pamatlaikā komanda saņem - 3 punktus, par uzvaru pēcspēles soda metienos(līdz pirmai kļūdai) - 2 punktus, par zaudējumu pēcspēles soda metienos - 1 punktu, par zaudējumu spēles pamatlaikā - 0 punktus. Par neierašanos uz spēli komandai piešķir zaudējumu 0:5.
  2. Vienāda punktu skaita gadījumā grupas (priekšsacīkšu) spēlēs augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:

pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;

pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās Turnīra spēlēs;

pēc lielākā gūto vārtu skaita visās Turnīra spēlēs;

pēc mazākās soda laiku summas visās Turnīra spēlēs;

pēc izlozes.

7.Komandas tiks sagrupētas pēc ranga no 1. līdz 12.vietai.  Ranga pozīcija attiecīgās vietas ietvaros tiks noteikta šādā secībā:

pēc izcīnītās vietas apakšgrupā;

pēc labākā punktu skaita apakšgrupā (%);       

pēc labākās vārtu starpības;

pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/ielaistie);

pēc lielākā gūto vārtu skaita;

pēc mazākā soda minūšu skaita;

izlozes kārtībā.           

8.Izslēgšanas spēļu posmā katra pāra uzvarētājs tiek noteikts 1 (vienā) spēlē. Ja spēles laiks noslēdzas neizšķirti, tad katra komanda izpilda 5 (piecus) pēcspēles metienus. Ja pēc piecu pēcspēles metieniem uzvarētājs nav noteikts, tiek izpildīti pēcspēles metieni līdz pirmajai kļūdai.

9. Izslēgšanas spēļu kārtība. Pēc ranga 1.-4. vietu ieguvējas automātiski iekļūst ceturtdaļfinālā. 5.-12. vietu ieņēmušās komandas izspēlē astotdaļfinālu.

Izslēgšanas spēļu tabulu skatīt pielikumā.

   10.Spēle par 3.vietu netiek aizvadīta, bet 3.vietas ieguvējs tiek noskaidrots komandām izpildot pēcspēles metienu sēriju, kurā katra komanda izpilda 5 (piecus) pēcspēles metienus. Ja pēc 5 (pieciem) pēcspēles metieniem uzvarētājs nav noteikts, tiek izpildīti pēcspēles metieni līdz pirmajai kļūdai.

Izspēles kārtība sieviešu un veterānu kategorijā

 1. Turnīrs sieviešu un veterānu kategorijā notiek 2 (divos) posmos
 2. Pirmajā posmā turnīram pieteiktās komandas izspēlē 1 apļa turnīru, tādējādi noskaidrojot vietu sadalījumu grupā.
 3. Grupas 1. un 2.vietu ieņēmušās komandas sacenšas par 1.vietu. Ja spēles laiks noslēdzas neizšķirti, tad katra komanda izpilda 5 (piecus) pēcspēles metienus. Ja pēc trīs pēcspēles metieniem uzvarētājs nav noteikts, tiek izpildīti pēcspēles metieni līdz pirmajai kļūdai.
 4. Grupas 3. un 4.vietu ieņēmušās komandas sacenšas par 3.vietu.
 5. Spēle par 3.vietu netiek aizvadīta, bet 3.vietas ieguvējs tiek noskaidrots komandām izpildot pēcspēles metienu sēriju, kurā katra komanda izpilda 5 (piecus) pēcspēles metienus. Ja pēc 5 (pieciem) pēcspēles metieniem uzvarētājs nav noteikts, tiek izpildīti pēcspēles metieni līdz pirmajai kļūdai.
 6. Par uzvaru spēles pamatlaikā komanda saņem - 3 punktus, par uzvaru   pēcspēles soda metienos(līdz pirmai kļūdai) - 2 punktus, par zaudējumu pēcspēles soda metienos - 1 punktu, par zaudējumu spēles pamatlaikā - 0 punktus. Par neierašanos uz spēli komandai piešķir zaudējumu 0:5.

7.  Vienāda punktu skaita gadījumā grupas (priekšsacīkšu) spēlēs augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:

 • pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
 • pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās Turnīra spēlēs;
 • pēc lielākā gūto vārtu skaita visās Turnīra spēlēs;
 • pēc mazākās soda laiku summas visās Turnīra spēlēs;
 • pēc izlozes.

VII TIESNEŠI

 1. Uz visām spēlēm laukuma tiesnešus nozīmē tikai Turnīra galvenais tiesnesis.
 2. Uz vienu spēli tiek nozīmēti divi laukuma tiesneši.
 3. Laukuma tiesnešiem un sekretariātam jāievēro Turnīra Nolikuma un IFF oficiālo florbola noteikumu prasības.
 4. Gadījumā, ja tiks pierādīta jebkura tiesneša tendencioza darbība kādas komandas labā vai atrašanās alkohola vai citu vielu apreibinošā stāvoklī, pildot tiesneša pienākumus, sankcijas pret šo tiesnesi pieņems galvenais tiesnesis, līdz pat tiesneša diskvalifikācijai uz visu Turnīru.
 5. Par katru spēli spēles organizatoriem jānodrošina tiesnešu un sekretariāta pakalpojumu samaksa.
 6. Tiesnešiem obligāti jāziņo galvenajam tiesnesim par jebkuru nolikuma neievērošanas gadījumu, kā arī par nesportisku un nepiedienīgu rīcību no jebkura Turnīra dalībnieka puses
 7. Komandas vadība ir tiesiska rakstiski izteikt Turnīra organizatoriem vai tieši galvenajam tiesnesim savas personīgās atsauksmes par laukuma tiesnešu un sekretariāta darbību.

VIII DISCIPLINĀRĀS SANKCIJAS, PROTESTI

 1. Turnīra organizatoru pienākums ir izskatīt Turnīra noteikumu un sacensību nolikumu pārkāpumus un pieņemt lēmumu par attiecīgā soda piemērošanu, izstrādāt un pilnveidot attiecīgos nolikuma punktus par soda piemērošanu un to lielumu noteikšanu naudas izteiksmē, noteikt spēlētāju, pārstāvju, komandu u.c. diskvalifikācijas ilgumu un soda naudas lielumu par sevišķi smagiem pārkāpumiem, pēc Turnīra noslēguma izstrādāt priekšlikumus Turnīra Nolikuma pilnveidošanai.
 2. Turnīra organizatoru sēdes disciplināro jautājumu gadījumos notiek pēc būtisku pārkāpumu fiksēšanas vai pēc rakstisku protestu iesniegšanas.
 3. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš saņēmis Spēles Sodu 1, zaudē tiesības piedalīties nākamajā spēlē.
 4. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš saņēmis Spēles Sodu 2, zaudē tiesības piedalīties nākamajās 2 (divās) spēlēs.
 5. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš saņēmis Spēles Sodu 3, tiek diskvalificēts līdz Turnīra beigām.
 6. Par spēles pārtraukšanu, spēlētājiem demonstratīvi atstājot laukumu, komandai tiek piešķirts zaudējums 0:5 konkrētajā spēlē, un komanda no Turnīra tiek diskvalificēta.
 7. Protesti jāiesniedz ne vēlāk kā 1 (vienu) stundas pēc spēles.
 8. Katras atsevišķas spēles beigu rezultāta atbilstība komandu sniegumam vai laukuma tiesnešu jebkādai tendenciozai darbībai netiek izskatīta.

IX UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

 1. Komandas ceļa izdevumus sedz ar saviem līdzekļiem.
 2. Spēļu bumbiņas nodrošina Turnīra organizatori sadarbībā ar „Lino.lv”.
 3. Komandām tiek nodrošinātas ģērbtuves, lai pārģērbtos tikai pirms un pēc spēles.
 4. Ģērbtuvēs aizliegts atstāt personiskās mantas spēles laikā.

X APBALVOŠANA

 1. Par 1.vietu Vaidavas kausā 2015 komanda tiek apbalvota ar kausu un dāvanu karti 50 EUR vērtībā no „LINO.LV”.
 2. 2. un 3. vietas ieguvējkomandas tiek apbalvotas ar kausu.
 3. Katrā kategorijā tiek noteikts labākais spēlētājs attiecīgajā pozīcijā – vārtsargs, uzbrucējs un aizsargs.

 

 

Čempionāta galvenais tiesnesis                       _____________________/ M.Larinovs /

 

 

Komentāri

Vārds

Ieraksti simbolus no bildes te:
captcha | Ja nevari izlasīt, tad spied TE
Komentārs


* Nelietojiet necenzētus vārdus un neapvainojiet citus lapas lietotājus.
KSK patur tiesības komentāru dzēst un liegt jums iespēju komentēt šajā lapā.

Sadarbības partneri

KSK sadarbības partneri Rubate Renesanse Oxdog AK12 Tehauto Isover Multipower Bazalts Kino Gaisma Multiklubs Byko Kurši VBH Jauna Saule

@RubeneFloorball jaunumi

YoTV

Jaunākās galerijas

Jaunākie blogu ieraksti

"Kocēnu sporta klubs" © 2008
info@ksk.lv